In Memoriam: Gerwin bedreef magie op het kerkorgel in Leeuwarden, totdat hij vijf dagen na zijn dertigste verjaardag overleed

Gerwin Hoekstra had de dienst en de liturgie van zijn eigen uitvaart van te voren geregeld. Hij wilde beslist niet dat de beeldschermen, tegenwoordig gebruikelijk in grotere kerken voor een betere blik op de dominee, benut zouden worden. Al die schermen, dat leidde maar af van de kern, vond hij. Gerwin Hoekstra, het jonge talent van het kerkorgel, overleed op 27 november, vijf dagen na zijn dertigste verjaardag.

Gerwin Hoekstra (1992-2022).

Gerwin Hoekstra (1992-2022). Foto: Ad Fahner

Hij had voor zijn afscheid heel bewust gekozen voor de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden. In zekere zin voor de tweede keer, want enige jaren eerder had hij ook heel nadrukkelijk zijn zinnen gezet op deze kerk, meer in het bijzonder het Müller-orgel.