Noorderlicht wil plek in culturele infrastructuur

Waddenbioloog en hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma, geportretteerd in de buurt van zijn woonhuis. FOTO EDDO HARTMANN

Waddenbioloog en hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma, geportretteerd in de buurt van zijn woonhuis. FOTO EDDO HARTMANN

Noorderlicht vraagt cultuurminister Ingrid van Engelshoven om ruimte te maken voor fotografie in de BIS, zodat ook zij kans maakt op vierjarige subsidie.

Noorderlicht en BredaPhoto vragen de minister om meer presentatie- instellingen toe te laten tot de BIS (culturele basisinfrastructuur).

Zo’n plek biedt de zekerheid van vier jaar subsidie, waarop instellingen voort kunnen bouwen. Fotografie ontbreekt in de BIS. ,,Hoe is het mogelijk dat het meest prominente visuele medium van onze tijd niet in de BIS vertegenwoordigd is, terwijl de fotocultuur in ons land zo rijk is?’’, vragen voorzitter Arie Wink en directeur Kees van der Meiden van Noorderlicht zich af.

Bovendien telt de BIS –behalve enkele erfgoedinstellingen en musea – geen enkele noordelijke instelling. ,,Als er meer instellingen toegelaten worden dan de zes van nu, ontstaat er ook meer ruimte voor pluriformiteit, en een betere regionale spreiding.’’

De Raad van Cultuur ziet dat Noorderlicht (festival, studio en on tour) ,,goede stappen zet richting de toekomst met actuele aangekondigde thematieken, een vertrouwenwekkende keuze voor curatoren met visie, en een nieuwe landelijke alliantie met BredaPhoto’’. De organisatie is een spil binnen de noordelijke cultuur met een sterk educatieen jongerenprogramma, een goede maatschappelijke uitstraling en een positief internationaal en landelijk bereik. Wink en Van der Meiden vragen de minister het negatieve advies van de Raad naast zich neer te leggen en weerleggen het oordeel op een aantal punten.

Ze denken dat de Raad de profilering als festival, studio en on tour onjuist interpreteert als drie gescheiden zaken, waarbij hij de studio centraal stelt in zijn oordeel. ,,De drie activiteiten vormen echter een onlosmakelijk geheel. Festival, Studio en On Tour zijn zelfstandige activiteiten die elkaar voeden.’’

In tegenstelling tot de onduidelijkheid die de Raad constateert, zegt Noorderlicht richtlijnkunstenaarshonoraria te volgen. ,,Wij betalen hen dus voor het tentoonstellen van hun werk minimaal conform die richtlijn.’’ En de Raad constateerde bij personeel een forse uitbreiding met 9 fte, maar: ,,Het gaat echter om een uitbreiding tót 9 fte.’’