Nei it museum

Fol spanning folge ik ôfrûne tiisdei wer de trijewyklikse koroana-parsekonferinsje. Gjin ferwachtingsfolle spanning, want de sifers dy’t wy deistich te hearren krije, jouwe net al te folle moed.

Martsje de Jong, columniste.

Martsje de Jong, columniste. FOTO MARCEL JURIAN DE JONG

Boppedat hie ik fanwegen de steefêste lekkaazje út Den Haag wei moandei al sa’n bytsje begrepen dat it foarearst noch ta moat mei de fjildlapeksperminten dy’t sa links en rjochts útfierd wurde.

Nieuws

menu