Muziekclubs: waar is steun culturele sector?

Voorzitter Johan Meesters van de Organisatie van Muziekverenigingen Fryslân: ,,Wy woll e graach meitinke hoe’t eltsenien wer fierder kin.’’ FOTO ARCHIEF / HOGE NOORDEN

Voorzitter Johan Meesters van de Organisatie van Muziekverenigingen Fryslân: ,,Wy woll e graach meitinke hoe’t eltsenien wer fierder kin.’’ FOTO ARCHIEF / HOGE NOORDEN

De Friese muziekverenigingen willen weten waar de 17,3 miljoen euro aan financiële steun en de latere aanvullende pakketten voor de culturele sector in Friesland is beland.

Er is een brief gestuurd aan alle gemeenten. ,,Wy witte net wêr’t dat jild bedarre is en wolle dat graach witte. Jou ús dêr mar opheldering oer”, zegt voorzitter Johan Meesters van de Organisatie van Muziekverenigingen Fryslân (OMF).

Door de maatregelen zijn de muziekverenigingen in de provincie hard getroffen, zegt Meesters. De kosten lopen namelijk wel door, zonder dat de verenigingen inkomsten krijgen uit onder meer optredens of huis-aan-huisverkoopacties.

De meeste verenigingen betalen bijvoorbeeld hun dirigenten of instructeurs wel, ook al wordt er niet gerepeteerd. ,,Ferieningen fine it ek wichtich om dizze lytse selsstannigen wol te beteljen. Mar at it jild op is, hâldt dat fansels wol op”, zegt Meesters. Gemiddeld krijgen dirigenten zo’n 200 euro per oefenavond. Ook de huur voor de dorpshuizen waarin de meeste verenigingen repeteren, is veelal niet stopgezet. ,,In doarpshûs is ûnderdiel fan de mienskip. Dat litte je ek net samar falle.”

Gemeenten

Een aantal gemeenten ondersteunt verenigingen structureel met subsidies. Maar er zijn ook gemeenten waarin dat niet gebeurt, zoals in De Fryske Marren en Leeuwarden. ,,Wy krije sinjalen fan ús ferieningen dat it lestich is om de holle boppe wetter te hâlden. Hoe gean gemeenten dêrmei om? Inkelde gemeenten ha de earste perioade ferieningen wol stipe, mar wy witte net hoe’t dat no sit”, zegt Meesters.

Bij de OMF zijn tweehonderd verenigingen aangesloten. Naar schatting hebben die gezamenlijk zo’n 10.000 leden. Meesters maakt zich zorgen of er nog wel voldoende aanwas zal zijn nu ook het muziekonderwijs stilligt. Gemeenten zouden ook oog moeten hebben voor muziek- en cultuureducatie op zowel de basis- als muziekscholen, vindt OMF. ,,Welke acties heeft u ondernomen richting scholen om hen te helpen om culturele activiteiten en lessen doorgang te kunnen laten vinden?”, staat er in de brief.

Opgezegd

Van een aantal verenigingen weet Meesters dat er leden hebben opgezegd. ,,Dy kinne it net mear betelje. Us hiele húshâlding is lid en wy binne mei ús fjouweren sa’n 80 euro yn ’e moanne kwyt. Gelokkich kinne wy dat noch misse, mar ik kin my yntinke dat leden it yn dizze tiid wol foar oare dingen brûke kinne.” Volgens OMF is het belangrijk dat gemeenten ook oog hebben voor de mensen die moeite hebben met het betalen van de contributie en wil dat daar ook financiële ondersteuning voor komt.

OMF vraagt alle raadsleden in de provincie aan te geven welke maatregelen zijn getroffen om niet alleen muziekverenigingen, maar ook toneelverenigingen, fotoclubs en koren financieel te ondersteunen. En indien dat niet is gebeurd, waarom dan niet. ,,Wy wolle graach meitinke hoe’t eltsenien wer fierder kin.”

Meesters moet er niet aan denken dat door de crisis allerlei verenigingen zullen omvallen. OMF doet er alles aan om dat te voorkomen. ,,Hafabra sit yn it DNA fan Fryslân, it heart by it kulturele erfguod. Dat mei net omfalle.” Gemeenten hebben tot nog toe niet gereageerd.