Fries Scheepvaart Museum bindt strijd aan met plastic en zet de Sterke Yerke IV in

In plastic verpakte koeken, zakjes chips en modelbootjes van piepschuim zijn door het Fries Scheepvaart Museum in Sneek in de ban gedaan. ,,Wêr binne wy mei dwaande?’’, dachten Anke Roorda en Merijn van Veen tijdens het inrichten van de familietentoonstelling Expeditie Sterke Yerke. Van olievervuiling tot plastic soup! ,,It soe moai wêze as wy yn it museum fan it plestik ôf kinne.’’

Bezoekers van het Fries Scheepvaart Museum konden het weekeinde meedoen aan een supclinic. Jaarlijks halen suppers veel afval uit het water.

Bezoekers van het Fries Scheepvaart Museum konden het weekeinde meedoen aan een supclinic. Jaarlijks halen suppers veel afval uit het water. Foto Niels de Vries

,,Sjoch, dit binne de mikroplestiks. Komst nea wer fan plestik ôf.’’ Het lijkt alsof er een beetje stof in het pertrischaaltje ligt. ,,Mar it binne hiel lytse plestikdieltsjes’’, zegt Merijn van Veen die de schaal onder de microscoop heeft gezet. De medewerker educatie van het Fries Scheepvaart Museum in Sneek schudt zijn hoofd. ,,En soks sweeft allegear yn ús miljeu om. It is oeral.’’

Bewustwording

Nieuws

menu