Mondriaan Fonds steunt expo Jopie Huisman Museum met 25.000 euro

Jopie Huisman Museum. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Het Mondriaan Fonds draagt 25.000 euro bij aan de expositie WaterWereld, die komend jaar in het Jopie Huisman Museum in Workum te zien is. Directeur Peter Miedema is trots.

Directeur Peter Miedema is zeer verguld met het nieuws. ,,We zijn trots omdat we het ook zien als een erkenning van ons museum als serieus instituut’’, zegt hij. Het Mondriaan Fonds steunt de nieuwe expositie WaterWereld van het Jopie Huisman Museum met 25.000 euro.

Het museum in Workum wordt verder niet structureel gesubsidieerd. Het zoekt bij al zijn activiteiten fondsen, en krijgt bijdragen via zijn vriendenclub en giften. Dat het stimuleringsfonds een stevige bijdrage levert, noemt Miedema ‘buitengewoon’.

Het fonds motiveert de steun als volgt: ‘De commissie waardeert de tentoonstelling WaterWereld, waarin op een toegankelijke manier aandacht is voor het Friese water en de daarmee verbonden actuele thema’s. Zij is positief over de diverse samenwerkingspartners en het voornemen van het museum om juist een niet-traditioneel museumpubliek te bereiken met het project.’

Waterwereld staat centraal

Het museum neemt altijd werk van Jopie Huisman als uitgangspunt voor zijn exposities. Dit keer staat de waterwereld van de schilder centraal. Huisman legde die vast in ‘fijne pen- en potloodtekeningen, in stemmig olieverf en in dromerig aquarel’, aldus de toelichting. In de op handen zijnde tentoonstelling worden de werken van Huisman aangevuld met werk van andere Friese kunstenaars, die ook de Friese waterwereld hebben vastgelegd.

Bruikleengevers zijn Museum Belvédère, Museum Drachten, Fries Museum, Provincie Fryslân en Tresoar, die met elkaar werk bij elkaar brengen van Willem van Althuis, Gerrit Benner, Marije Bouman, Abe Gerlsma, Evert de Graaf, Reinder Homan, Tjibbe Hooghiemstra, Jan van der Kooi, Christiaan Kuitwaard, Jan Planting, Jentsje Popma, Rienold Postma, Jan Roos, Jelle Schotanus, Jan Snijder, Jonas Snijder, Sjoerd de Vries en Ids Wiersma.

WaterWereld is vanaf 14 februari zeven dagen per week te zien. Rond de expositie organiseert het museum allerlei activiteiten, zoals excursies, lezingen en workshops. Miedema: ,,Over de exacte invulling zijn we nog in gesprek met Wetterskip en Marrekrite.’’

Behalve het Mondriaan Fonds wordt WaterWereld ook ondersteund door Stichting Zabawas, Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer en het Willem en Roos Derks Fonds namens het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Cultuur