Scheidend directeur Henk Dijkstra: Het Fries Landbouwmuseum is meer dan alleen 'harken en foarken'

Directeur Henk Dijkstra (63) van het Fries Landbouwmuseum stopt er na vijftien jaar mee. Zijn opvolger Klaas Zandberg mag zich voortaan over het museum ontfermen.

Henk Dijkstra met zijn laatste verwerving voor het Fries Landbouwmuseum: hannekemaaiers bij Dronrijp door Ids Wiersma (Ids Wiersma (1878-1965).

Henk Dijkstra met zijn laatste verwerving voor het Fries Landbouwmuseum: hannekemaaiers bij Dronrijp door Ids Wiersma (Ids Wiersma (1878-1965). Foto Niels Westra

,,Moai hè?’’, zegt Henk Dijkstra, terwijl hij de kamer binnenkomt. Hij zet een schilderij tegen de wand, gaat zitten en kijkt naar het tafereel van twee hannekemaaiers die aan het werk zijn in een weiland. Op de achtergrond Dronrijp met de kenmerkende kerktoren.