Kunstschilder Sieger Rodenhuis kijkt achterom | boekrecensie

Schilder Sieger Rodenhuis schreef de Bildts-Nederlandstalige novelle Veranderd perspectief over zijn jeugd aan de Nieuwebildtdijk, een mooie aanvulling op zijn schilderijen die worden geëxposeerd in de Aerden Plaats in Oudebildtzijl.

Kunstschilder Sieger Rodenhuis kijkt achterom

Kunstschilder Sieger Rodenhuis kijkt achterom

Sieger Rodenhuis verliet als jongeman de veilige haven van het Bildt en wisselde de overzichtelijke wereld van kwelders, dorpen en dijken in voor een leven in de stad en een studie aan kunstacademie Minerva. In de tweetalige novelle Veranderd perspectief haalt hij samen met zijn vrouw Geertje Kingma herinneringen op aan zijn jeugd aan de Nieuwebildtdijk, aan een tijd die zowel paradijselijk als beklemmend is geweest.