Kinderboek 'In nuvere nacht' werd familieproject

Anne-Goaitske Breteler heeft een kinderboek geschreven: In nuvere nacht. Over de tienjarige Lyske die tijdens een tripje naar Amsterdam ontwaakt in de tijd van schilder Rembrandt van Rijn. Het werd een familieproject.

Anne-Goaitske Breteler signeert na de presentatie in de Theaterkerk in Nes haar eerste kinderboek 'In nuvere nacht'  die de leerlingen van groep 5 van De Wrâldwizer uit Oosternijkerk in ontvangst namen.

Anne-Goaitske Breteler signeert na de presentatie in de Theaterkerk in Nes haar eerste kinderboek 'In nuvere nacht' die de leerlingen van groep 5 van De Wrâldwizer uit Oosternijkerk in ontvangst namen. Foto Marcel van Kammen

Veel tijd om na te denken over het aanbod om een kinderboek te schrijven had Anne-Goaitske Breteler (24) uit Ternaard niet. In juni kreeg ze het verzoek, maar eind september moest het wel klaar zijn. ,,Dat ik ha mar gewoan ‘ja’ sein.”

In Parijs, waar ze in juli twee weken lang een schrijfresidentie van deBuren – een Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat in Brussel – volgde, bedacht ze de verhaallijn voor In nuvere nacht . Eenmaal thuis begon ze te schrijven.

Theaterkerk Nes

Het onderwerp voor het boek stond al vrij snel vast. In de Theaterkerk Nes van haar moeder Anke Bijlsma wordt momenteel de expositie Nachtwacht360 – De keerzijde van kunst ­ vertoond. In het midden van De Nachtwacht staat tussen alle volwassen mannen een meisje. Ze draagt een crèmekleurige jurk en een aan een touw om haar middel bungelt een dode witte kip. ,,Op dat famke is it ferhaal ynspireard. En as’t goed sjochst, stiet efter har noch in bern. Tegearre mei har, ik ha dat famke Cornelia neamd, belibbet Lyske in avontoer yn Amsterdam.”

Het boek is in het Fries geschreven, want Lyske komt uit Dokkum. Maar ze converseert in Amsterdam in het Nederlands met de hoofdfiguren. Dat is een bewuste keuze van de schrijfster. ,,Dêr prate se gjin Frysk. Dan fielt it ûnnatuerlik om se dat wol dwaan te litten.”

De schrijfster laat Lyske door een blaffende hond ontwaken in een hotel aan de Warmoesstraat. Daar verbleef ze een nachtje met haar ouders. Om die niet wakker te maken, sluipt het meisje in haar pyjama naar buiten en stapt tot haar grote verbazing ineens de zeventiende eeuw binnen.

Avonturen

Samen met Cornelia en de hond Rakker – het hondje staat ook op De Nachtwacht – beleeft Lyske allerhande avonturen in de grote stad. De meisjes dwalen door de Amsterdamse (naar poep stinkende) straten, zien zwervers en vergapen zich aan de pracht en praal in de grachtenpanden van de notabelen. Ook wordt ze geconfronteerd met het Spinhuis. Het verhaal is fictie, maar Anne-Goaitske verwerkte er ook feiten in. In het boek doceert Cornelia over het Spinhuis: ,,In een spinhuis wonen de ongehoorzame vrouwen die zich niet gedragen zoals ze in de Bijbel wordt verteld. De vrouwen die daar terechtkomen stelen, zijn dronken of bedelen. In het Spinhuis spinnen ze wol, breien ze netten of doen ze ander handwerk.”

Het citaat wordt geïllustreerd door een schilderij van het Amsterdamse Spinhuis. Het origineel hangt in het Rijksmuseum. Anne-Goaitske heeft meer afbeeldingen op schilderijen uit het Rijksmuseum gebruikt om het verhaal aan te kleden. Die schilderijen staan ook in het boek. ,,Sa sjogge bern net allinne hoe’t it doe wie, mar wurdt de keunst út it Ryks by de bern hjir brocht. Miskien bringt it se letter op it idee om ris nei it museum yn Amsterdam te gean.”

Ook Anne-Goaitskes vader, de kunstschilder Gerrit Breteler, werkte aan het boek mee. Hij schilderde het meisje van de Nachtwacht360 na. Er zijn tijdens het werk steeds foto’s genomen vanaf de eerste schetsen tot het eindresultaat. Al die stappen staan er in. En nog meer hulp van de familie. Pake Sytze en beppe Janke Bijlsma, oud-onderwijzers te Driezum, werden door Anne-Goaitske ingeschakeld om het Fries door de vlooien. ,,Hy en beppe bin der folle better yn as ik.”

Het boek, waarvan gisteren de presentatie was, wordt gratis verspreid onder 600 kinderen van groep 5 op de basisscholen in de gemeente Noardeast-Fryslân. Jaarlijks zorgen de projectgroep Jou in bern in boek en de bibliotheken Noord-Fryslân – eerst in Ferwerderadiel en nou in Noardeast-Fryslân – er voor dat leerlingen gratis een Fries boek krijgen. Vorig jaar was dat de in het Fries vertaalde Karlsson fan it dak van Astrid Lindgren.

Anne-Goaitske geeft het boek in eigen beheer uit. Daardoor kan ze er zelf de boer mee op. Dat heeft al vruchten afgeworpen. ,,De edukaasje ôfdieling fan it Ryksmuseum hat al belangstelling toand. Dat it boek sil no sawiesa fertaald wurde yn it Hollânsk.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Boeken