Jannewietske de Vries wordt voorzitter Raad van Toezicht Noord Nederlands Orkest

FOTO ARCHIEF

Jannewietske de Vries wordt per 1 oktober benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht van het Noord Nederlands Orkest (NNO).

Jannewietske de Vries, burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân, was al bestuurslid van het BNG Cultuurfonds. „Muziek raakt mij van alle kunstvormen het meest. Ik help graag mee om de ambities van het orkest en de regionale binding verder te brengen. Het orkest is sterk geworteld in het Noorden, maar speelt voor de wereld met vernieuwende formats, maatschappelijke thema’s en bijzondere locaties. Dat spreekt mij zeer aan”, stelt De Vries.

Ook in haar tijd als gedeputeerde van de provincie Fryslân had De Vries media en cultuur in haar portefeuille.

De Vries volgt Henk Pijlman op, hij neemt na negen jaar voorzitterschap afscheid. De overige leden van de RvT zijn: Petra Smeets, Jorrit Volkers, Wim Vos, Jurriaan Wentink en Annelize Wilpstra.

Nieuws

menu