Iepenloftspul Opsterlân failliet, bestuur trekt de stekker eruit

De Stifting Iepenloftspul Opsterlân (SIO) is failliet. Het bestuur heeft de stekker er zelf uitgetrokken.

In 2019 werd door Stifting Iepenloftspul Opsterlân (SIO) 'Animal Farm' geproduceerd. Het is, zo blijkt nu, de laatste voorstelling van de stichting in het knusse openluchttheater Sparjeburd bij Hemrik.

In 2019 werd door Stifting Iepenloftspul Opsterlân (SIO) 'Animal Farm' geproduceerd. Het is, zo blijkt nu, de laatste voorstelling van de stichting in het knusse openluchttheater Sparjeburd bij Hemrik. FOTO RENS HOOYENGA

,,It koe sa net mear’’, zegt voorzitter Hielke Reitsma van SIO. Er stond nog een paar duizend euro aan schulden uit. Er is geprobeerd dat geld met subsidies op te halen, maar dat mislukte. De bestuursleden hebben zelfs ieder nog bijgedragen in het afbetalen van de decorbouwer en de leverancier van licht- en geluidsapparatuur.

Het bestuur had al een tijdje moeite met het rondbreien van de financiën. ,,Koroana is net de oarsaak, mar hat ús wol it lêste setsje jûn’’, moet Reitsma eerlijk bekennen. Zo kwamen er steeds minder bezoekers naar de voorstellingen kijken.

De concurrentie met andere iepenloftspullen is groot, zegt Reitsma De laatste jaren is er een flink aantal bijgekomen. ,,Hiel moai fansels, mar net eltsenien giet oeral mear hinne.’’ Intern waren de meningen verdeeld over welke stukken opgevoerd zouden moeten worden. Of meer drama of toch voorstellingen waar het publiek om kan lachen.

Ambities te groot

Misschien dat de ambities te groot waren, denkt Reitsma. Neem bijvoorbeeld Animal Farm dat in 2019 werd opgevoerd, de laatste in het knusse openluchttheater in het bos Sparjeburd. ,,In prachtich ferhaal, mar der kaam gjinien op ôf. Miskien dochs in bytsje te ambisjeus, mar dat is efterôf.’’ Het weer zat dat jaar de voorstelling ook niet mee. Door hevige regenval werd de première eerst uitgesteld, daarna onderbroken en er vielen voorstellingen uit. Dat kost geld.

De laatste jaren werd wegens gebrek aan voldoende vrijwilligers steeds meer geld uitgegeven aan de producties die gemiddeld tussen de 50.000 en 70.000 euro kosten. ,,Oars as yn oare doarpen hiene wy net safolle frijwilligers. Dat komt ek, tink ik, omt wy spylje yn in bosk dêr’t net safolle minsken omhinne wenje. Dan is de bining ek minder grut.’’

Lang heeft het bestuur tegen het aanvragen van het faillissement aangehikt. ,,Wy ha der frede mei en binne bliid dat it no ôfhannele is. It koe echt net mear sa, mar de pine is fansels net samar oer.’’

Prijzen

SIO is 26 jaar geleden opgericht door oud-directeur Kor Konstapel van De Skâns in Gorredijk en Sietske van der Meulen, de schoonmoeder van Reitsma. Durk Snoad, de eerste voorstelling in 1996, was een groot succes . De iepenloftspullen vielen ook geregeld in de prijzen bij de Gouden Gurbes. Zo was er in 2010 een beeldje voor Hoe no Robin Hood en ook één voor de beste bijrol (Folkert Wesseling). In 2014 won de Wylde Grizen er een en in 2016 Lang en Lokkich. En Jaap Groen kreeg er al eens eentje voor het decor dat hij voor Opsterlân had ontworpen.

Spelers en andere betrokkenen zijn van het faillissement op de hoogte gesteld middels een brief. ,,Ik hoopje dat mei de tiid der wol wer guon opstean dy’t in iepenloftspul hjir ha wolle. Dat wie yn 1996 ek sa. Der sille fêst leafhawwers wêze. Dat kin net misse.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Cultuur
Faillissement
Gouden Gurbe