Het Fries Landbouwmuseum heeft zich ontfermd over een kunstwerk uit de voormalige landbouwschool in Franeker

Het Fries Landbouwmuseum heeft zich ontfermd over een kunstwerk uit de voormalige landbouwschool in Franeker. Het gaat om een gemetselde muur met gestileerde landbouwdieren, gemaakt door de in Leeuwarden geboren Nina Baanders-Kessler.

.

.

Muurkunstwerken gaan vaak verloren bij de sloop van gebouwen. Het is daarom bijzonder dat dit kunstwerk van de Friese beeldhouwster Nina Baanders-Kessler (1915-2002) bewaard blijft. Het past bij het Fries Landbouwmuseum vanwege de connectie met het agrarisch onderwijs.

Het baksteenmozaïek bestaat uit een gemetseld buitenspouwblad van een spouwmuur. De afbeelding stelt een reeks landbouwdieren (lam, varken, koe, schaap en paard) voor onder een wolkenpartij. Het geheel is ongeveer 6 meter breed en 2 meter hoog.

Nina Baanders-Kessler gold in de jaren dertig als ,,een dappere en bevlogen jongedame, die het beeldhouwen in Friesland als eerste en enige oppakte’’, aldus een woordvoerder van het Fries Landbouwmuseum. Ze werd op 28 februari 1915 geboren in Leeuwarden als Antje Kessler, dochter van slager Jacob Kessler en Elizabeth Anne Bijl. Na de gemeentelijke hbs voor meisjes volgde ze van 1934 tot 1938 een opleiding aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. In 1936 maakte ze een studiereis van zes weken naar Wenen, een jaar later verbleef ze twee maanden in Parijs en daarna vestigde zich in Leeuwarden, waar ze een eigen atelier had aan de Eebuurt. In juli 1942 trouwde ze met Ambrosius Baanders, ze kregen vier kinderen en verhuisden in 1947 naar Vinkeveen. Ze overleed op 20 juni 2002.

Baanders vervaardigde in Friesland onder meer een wapensteen voor het raadhuis in Koudum (1941), een wapensteen op de Wirdumerpoortsbrug in Leeuwarden (1941), de plaquette van Theo van Welderen Rengers in Oentsjerk (1947) en een verzetsmonument met vrouwenfiguur in Makkum (1952).

De Christelijke Lagere Landbouwschool in Franeker waarin haar baksteenkunstwerk was aangebracht, was de opvolger van een gebouw uit 1931/1932. In 1952 werd dit vervangen door een nieuwe school, ontworpen door architectenbureau Louw Reinalda uit Leeuwarden, bekend van onder meer kweekschool Mariënburg in Leeuwarden en rusthuizen in Wolvega en Makkum. Architectenbureau J.C Teeuw uit Leeuwarden breidde de school rond 1960 uit met twee extra lokalen. Waarschijnlijk is toen het kunstwerk aangebracht.

Rond 1990 kwam de school leeg te staan. Na jaren van leegstand en verval is de locatie in 2011 afgebroken. In eerste instantie was er geen aandacht voor het kunstwerk, dat schuil ging achter struiken. Gelukkig schatten de slopers de kunsthistorische waarde ervan en bleef het behouden. Losgemaakt stond het lange tijd op de gemeentewerf in Franeker. Onlangs is het naar het Fries Landbouwmuseum getransporteerd, waar het een plek zal krijgen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Cultuur
Musea