Wie was Geertje Lycklama à Nijeholt? Dat onthult Johanneke Liemburg in haar biografie

Een meisje van eenvoudige komaf uit Lollum klom in de jaren 70 op tot feministisch strateeg, pionier op het gebied van internationale vrouwenstudies. Niemand kent haar, maar Johanneke Liemburg zet de schijnwerpers vol op Geertje Lycklama à Nijeholt, wegbereider van het feminisme.

Johanneke Liemburg.

Johanneke Liemburg. Foto: Jeannette de Groot

Toen Johanneke Liemburg aan mensen vertelde waar ze mee bezig was, waar ze over schreef, stuitte ze op glazige blikken en opgetrokken wenkbrauwen. Geertje Lycklama à Nijeholt uit Lollum? Nooit van gehoord. Van adel zeker? Nee? Waar moeten we haar van kennen?