Juryvoorzitter Vredeman de Vriesprijs pleit: 'Geef architect de ruimte'

‘Geef een architect de ruimte’, pleit juryvoorzitter Rob Hendriks van de Vredeman de Vriesprijs voor Architectuur. Want met de nodige armslag is het mogelijk goede oplossingen te bedenken voor grote vraagstukken als duurzaamheid en ruimtelijke inpassing.

Rob Hendriks, voorzitter van de jury (officieel adviescommissie) van de Vredeman de Vriesprijs voor Architectuur 2022.

Rob Hendriks, voorzitter van de jury (officieel adviescommissie) van de Vredeman de Vriesprijs voor Architectuur 2022. Foto: Maan Limburg Fotografie

De veertig inzendingen voor de Vredeman de Vriesprijs voor Architectuur 2022 vormden een echte dwarsdoorsnede van allerlei bouwprojecten waarbij architecten betrokken waren. ,,Dat was heel bemoedigend, er viel wat te kiezen’’, zegt Hendriks. Van particuliere woningen tot een zwembad en van cultureel centrum De Tiid in Bolsward tot de renovatie/aanbouw van rijksmonument De Utrecht in Leeuwarden.