Gedichten schrijven daar waar groepen kieviten kopjeduikelen in de lucht: 'krekt konfetti'

Schrijfster Janna van der Meer maakt haar debuut als dichteres. In minder woorden vertelt ze meer over zichzelf. En alles in het Fries, want dat is thuis.

Dichteres Janna van der Meer. ,,As ik dichtsje, dan bin ik hiel egosintrysk dwaande.’’

Dichteres Janna van der Meer. ,,As ik dichtsje, dan bin ik hiel egosintrysk dwaande.’’

Er is altijd actie op de boerderij. Naast het bestieren van hun biologische veehouderij in Haskerdijken zijn Janna van der Meer en Sjoerd Miedema dol op culturele avonturen. Zo hebben ze net de karavaan van Ontwakend landschap uitgezwaaid. Wel 35 gasten brachten de nacht door in hun weiland. Er werd gegeten, muziek gemaakt en bij het aanbreken van de dag waren het de weidevogels die de gasten toezongen. Janna: ,,Sjoerd fjouwere op it hynder by de tintsjes del, myn sus Riemke spile klarinet en ik ha gedichten foarlêzen. It wie sa moai allegear.’’