Fryske Boekewike op tv geopend (maar verder is er niet zo veel te doen, vanwege corona)

Hilda Talsma (links) aan tafel bij Karen Bies. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

De landelijke Boekenweek is opgeschoven, de Fryske Boekewike gaat deze week wel door. Maar in plaats van het geplande feest was er een televisie-uitzending zonder publiek, vanuit de Westerkerk.

Karen Bies praatte het programma aan elkaar - een talkshow, met de nodige gasten. Daaronder was uiteraard Hilda Talsma, schrijfster van het Friese boekewikegeskink dat deze week te geef is: Lockdownleafde .

Seks ruimhartig uitgestrooid over boeken

Bies kon niet om de seks heen, ruimhartig uitgestrooid over Talsma’s boeken. ,,Do fynst it leuk om oer erotyk te skriuwen”, vermoedde Bies. ,,De minsken dêr’t ik oer skriuw fine it leuk om te dwaan”, antwoordde Talsma. Dat heeft de schrijver niet altijd in de hand, wilde ze maar zeggen. ,,It is in natuerlik proses.”

Het ging natuurlijk ook over de problematische positie van het Friese boek. Ad Peek van de Van der Velde-boekwinkels (negen stuks, vooral in Friesland) relativeerde dat enigszins. Het Nederlandse boek moet zich immers ook zorgen maken, stelde hij, doelend op het rap stijgende percentage verkochte boeken in het Engels - zo’n 20 procent.

De verkoop van Friese boeken ,,is wel moeilijk”, maar hij gelooft er wel degelijk in: ,,Ja, waarom niet? Maar je moet het anders doen dan we altijd gedaan hebben.” Combineren met horeca, bijvoorbeeld. ,,Een biertje, maakt niet uit.”

Plan met schrijvers opgeschoven naar oktober

Behalve dit programma is er verder niet zo gek veel te beleven in deze Fryske Boekewike, wegens corona uiteraard. Het plan om verschillende schrijvers en muzikanten in duo’s de provincie in te sturen, is opgeschoven naar oktober. Alex de Jager, directeur van de Afûk (de organisatie die alles organiseert): ,,Ik ha der no al sin oan, moat ik sizze.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Cultuur
Friese taal en cultuur