Friese theaters willen samen lokaal talent op weg helpen

De Friese theaters hebben, onder leiding van cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes, een ‘Verbond van Vijf’ gesloten. Samen willen ze proberen om Friese theatermakers, technici en vormgevers aan het werk te houden.

Schouwburg de Lawei in Drachten.

Schouwburg de Lawei in Drachten. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

‘Het Verbond van de Vijf Friese Theaters’ heet het initiatief, waarbij de theaters in Sneek, Franeker, Heerenveen, Drachten en Leeuwarden zich uitspreken voor een nauwere samenwerking. Samen willen ze de keten van Friese makers in de podiumkunsten aanzwengelen en op gang houden, iets dat niet meevalt in tijden van coronamaatregelen. Een speciaal aanjaagfonds met daarin voor komend jaar 1 miljoen euro moet soelaas bieden aan lokaal talent dat in lokale theaters theater- en muziekproducties wil voorbereiden en vertonen.

Gedeputeerde Sietske Poepjes praatte de Staten donderdag bij over dit voornemen, dat ze in Den Haag bij de Raad voor Cultuur verder probeert te brengen. Het idee is dat het Rijk 1 miljoen in het fonds stort en dat provincie en gemeenten dat bedrag matchen. Het streven is om voor de komende vier jaar over 4 miljoen euro te beschikken, speciaal bestemd voor regionale makers.

Zorgen over de ‘maakmachine’

De theaters zitten in zwaar weer, erkent Poepjes. ,,En wy moatte der mei-inoar foar soargje dat der genôch reuring bliuwt in Fryslân.’’ De culturele infrastructuur hier is rijk en fijnmazig en dat mag je niet verloren laten gaan, vindt de gedeputeerde. Samen met de vijf theaters en met de wethouders Mirjam Bakker van Súdwest en Jan Dijkstra van Waadhoeke inventariseerde ze de afgelopen weken de noden en de wensen van ‘De Vijf’. Daaruit kwam onder meer naar voren dat er grote zorgen waren over ‘de maakmachine’ en de productie van nieuw cultureel aanbod.

Theaters anders gebruiken

Nu de theaters grotendeels leeg staan, kunnen ze op een andere manier worden gebruikt, zegt directeur Stef Avezaat van De Lawei in Drachten, een van de bedenkers van het plan. ,,We hebben ons afgevraagd wat we nog meer met onze gebouwen kunnen. We denken nu aan een productiehuis-functie. Het Houten Huis, Nynke Laverman en Claudia de Breij hebben al bij ons gewerkt, dat zou je vaker kunnen doen, met lokale makers, die inhaken op actuele thema’s die in de regio spelen, een beetje in de trant zoals Pier21 dat doet.’’

Daardoor ontstaat een flexibel aanbod dat de vijf theaters kunnen programmeren. ,,Het gaat ons erom dat we verbinding met ons publiek houden, dat blijft onze levensader’’, zegt Avezaat. ,,En dat we de keten aan de praat houden, ook al is het pruttelend. We willen makers perspectief blijven bieden.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Cultuur