De ene domineeszoon en moralist over de andere: Freek de Jonge is verteller in 'De Domela passie', het magnum opus van Meindert Talma over 'ús ferlosser' Domela Nieuwenhuis

De Domela Passie van Meindert Talma krijgt een reeks speciale uitvoeringen. Met Freek de Jonge als verteller en commentator. De ene domineeszoon over de andere.

Meindert Talma (links) en Freek de Jonge. ,,Meindert heeft mij gevraagd, en daar had hij gelijk in."

Meindert Talma (links) en Freek de Jonge. ,,Meindert heeft mij gevraagd, en daar had hij gelijk in." Foto: Herman Zeilstra

Kort voor ons gesprek zette Freek de Jonge een foto op Twitter waarop het leek alsof hij de meer dan manshoge achterband van een trekker leeg liet open. Op de achtergrond nadert een man. ,,Dat bleek de eigenaar. Ik vroeg hem of hij ook mee had gedaan aan de boerenprotesten. Eén keer, zei hij.” Zo was er toch even discussie, naar aanleiding van die grap. ,,Ik gebruik die humor altijd wel op mijn eigen manier.”