Adri de Boer moet 400 cd-doosjes opnieuw laten maken wegens een vlekje - en gaat Stef Bos in het Fries doen

Adri de Boer.

Door een paar onleesbare woorden laat Adri de Boer 400 nieuwe cd-doosjes maken. ,,It kostet my mar trije tientsjes, mar ik moat wol alle cd’s der opnij ynstekke.”

Hij was nog zo vrolijk, toen zaterdag de cd’s bij hem bezorgd werden. Eerder dan verwacht, en ruim voor de geplande cd-presentatie van Geandewei op 27 februari. Maar wat bleek? Er zat een zwart vlekje op een paar belangrijke woorden in de begeleidende tekst.

,,It jiertal ‘2021’ is net te lezen en dat it myn sechde solo-album is ek net”, zegt De Boer, singer-songwriter te Lippenhuizen. ,,By alle cd’s is der wol wat, mar dit fyn ik wol essinsjeel.” Dus dan maar 400 nieuwe doosjes bestellen. Hoe het komt is een heel technisch verhaal, maar uiteindelijk ligt de fout bij de vormgever. ,,Dy hat dat ek tajûn. Mar ik ha it goedkard, dat ik bin einferantwurdlik.”

De verschillende partijen, delen de kosten, ook de cd-perserij doet een duit in het zakje.. Dus de financiële schade blijft beperkt, maar De Boer voorziet dat hij wel even druk is met het overpakken van de cd’s.

De cd-presentatie op 27 februari, in De Buorskip in Beetsterzwaag, komt op die manier niet in gevaar - dan eerder door corona. ,,Ik wol it net fia in livestream dwaan, ik wol der publyk by ha. Mar dan fine wy wol in nije datum.” Adri de Boer zit intussen 50 jaar in het vak. In seizoen 2023-2024 gaat hij de theaters in met in het Fries vertaald werk van Stef Bos.

Nieuws

menu