Femily

Op ’n goeie dâg in 1740 wort Pierre Jean Baptiste Reyze de Romar inskreven as burger fan Franeker. Geboren in Gent in 1715, ferroilde de lakenwever Brugge foor Frysland. Dinklik waren syn hait en mim Hugenoaten, die’t Súd-Frankryk ontflucht waren omdat se ferfolgd worden.

Gerard de Jong

Gerard de Jong Foto: Niels Westra

’t Leven lachte dut kynd fan fluchtelingen hier an. Hij liet ’t weefgetou foor wat ’t waar en worde boekferkoper, útgever en ‘spraakmeester in de Franse taal’. In 1741 troude hij met Johanna Johannes Bartling, der’t hij ses kines met kreeg. Een fan de seunen, Dionysius, worde krekt as hait útgever en gâf in 1787 de Franeker Historische Courant út. ‘Toen de uit een aanzienlijk Frans geslacht gesproten Pierre Jean overleed, werd hij bemind geacht en betreurd door allen die hem gekend hadden’, worde later optekend.