Eppie Dam schrijft een lofzang op het innerlijk landschap van Johan Haanstra

Eppie Dam heeft gedichten geschreven die zijn geïnspireerd op de werken van schilder en beeldend kunstenaar Johan Haanstra. Hij kende het werk niet, maar was ‘verbijsterd en verbluft’ toen hij het voor de eerste keer zag. Haanstra’s kunst liet hem niet meer los. Het leidde tot de bundel Omstreken. Een lofzang op Haanstra’s innerlijke landschappen.

Ina Hogen Esch tussen het werk van wijlen haar man Johan Haanstra.

Ina Hogen Esch tussen het werk van wijlen haar man Johan Haanstra. FOTO NIELS DE VRIES

Hij weet het nog goed. Eppie Dam (67) was op bezoek bij zijn uitgever Hille Faber in Workum. Zijn oog viel op een catalogus die op de keukentafel lag. Hij begon te bladeren en was meteen geraakt door het werk van schilder Johan Haanstra (1914-1991). ,,Ik was verbijsterd en verbluft. Ik kende het werk helemaal niet, maar het was meteen aan mij besteed.” En hij hoort zichzelf nog tegen de uitgever zeggen: ,,Hjir komt in boek fan!”

Nieuws

menu