Een vriendschap in kleine gedichten, 'elfjes'

Het is een originele manier van communiceren: kunstenaars Connie Harkema en Ryt Kooistra stuurden elkaar vorig jaar over en weer kleine gedichten, ‘elfjes’ genaamd.

Illustratie uit de bundel Elfjes verbeeld.

Illustratie uit de bundel Elfjes verbeeld.

Die hebben de vriendinnen nu gebundeld in een klein boekje met 111 mini-gedichten. Het allereerste elfje in het bundeltje Elfjes verbeeld dat Connie Harkema uit Sint Annaparochie en Ryt Kooistra uit Koudum samen (en in eigen beheer) uitgaven zegt eigenlijk alles:

‘Twee

Gelijkgestemde vrouwen

Ontdekken elkaars passie

Komen samen in poëzie

Elf’


Want zo is het: de vrouwen staan op eenzelfde manier in het leven, zegt Harkema, schrijfster en beeldend kunstenaar. ,,Positief.’’

In zekere zin is het boekje vol gedichtjes en afbeeldingen van hun beider beeldend werk - foto’s, schilderijen, tekeningen en keramiek - een eerbetoon aan hun vriendschap, die jaren geleden in Koudum begon toen Ryt aanschoof bij een schrijfcursus die Connie gaf. Kooistra begon vorig jaar met de ‘elfjes-communicatie’ toen ze Harkema een nieuwjaarsgroet stuurde in de vorm van een elfje, een dichtvorm die in Amerika is ontstaan en soms, door zijn beknopte vorm, doet denken aan de Japanse haiku. Harkema reageerde op dezelfde manier en berichtte haar vriendin in dezelfde dichtvorm.

Elf woorden

Het basisprincipe van een elfje is eenvoudig: de eerste regel bevat één woord, de tweede regel twee, dan volgt er een regel van drie woorden, vervolgens vier en de vijfde regel wordt weer met één woord afgesloten. Elf woorden - die regel is heel streng - meer mag niet. Dat dwingt de dichter om goed na te denken over wat er gezegd moet worden. Het laatste woord is vaak iets overkoepelends; een samenvatting van het voorafgaande. ,,Het is een van de makkelijkste dichtvormen’’, zegt Harkema. ,,Steeds kwam Ryt met een eerste elfje, daarna maakte ik er een, meestal binnen een minuut of vijf.’’

Het boek heeft een thematische indeling: het gaat over afscheid, er is een deel levenswijsheid, natuur, maatschappij , liefde en vriendschap. Steeds reageren de vriendinnen op elkaar - iemand doet de aftrap, de ander komt met een reactie. Zo begint de een met:


‘Letter

Na letter

Woord na woord

Dansend over de pagina

Taal’

Waarop de ander schrijft:

‘Dichten

Is schrijven

Met klinkende klanken

Op maat klare woorden

Poëzie’


De samenwerking tussen de twee vrouwen smaakt naar meer. Het duo heeft een expositie in voorbereiding van zwart-wit-werk: schilderijen en foto’s, komend jaar in de Grote Kerk in Sint Jacobiparochie. Wie Elfjes verbeeld wil bestellen, kan terecht op de website van de twee kunstenaars: connieharkema.nl en rytsverbeelding.nl

Je kunt deze onderwerpen volgen
Cultuur