De wetten van The Voice - Mijn dochter wens ik veel vrolijk geflirt in haar leven toe, maar ik hoop ook dat ze over het vermogen zal beschikken in te zien wanneer er een grens wordt overschreden | column Kirsten van Santen

Ja, er is wel eens een hand geweest, iets te hoog, iets te diep woelend in mijn zij, en ja, er was wel eens een blik, een opmerking, maar nooit heb ik me daardoor geïntimideerd gevoeld. Elke keer deed ik een stapje opzij, zei zachtjes en soms wat harder nee, keek misprijzend en dat was het dan.

Kirsten van Santen.

Kirsten van Santen. FOTO ANNET EVELEENS

Mensen, en ook mannen dus, zijn dieren, wellustig, soms onbehouwen, een enkeling heeft zich niet in de hand. Dat zijn de sneue types.

Nieuws

menu