De directeur van Neushoorn schreef een reorganisatieplan (en schrapte zichzelf)

Directeur Yvonne Bleize van popcentrum Neushoorn schreef een reorganisatieplan en schrapte ook zichzelf. ,,De organisatie is nu corona-proof.”

Yvonne Bleize, directeur van popcentrum Neushoorn, bij de ingang van het gebouw.

Yvonne Bleize, directeur van popcentrum Neushoorn, bij de ingang van het gebouw. FOTO NIELS WESTRA

Wat ze gaat doen, als ze per 1 november de deur van popcentrum Neushoorn achter zich dicht slaat? ,,Het is voor mij net zo onzeker als voor de andere mensen van wie we afscheid nemen. Maar ik vond niet dat ik daarin een andere positie in kon nemen dan de andere medewerkers.”

Popcentrum Neushoorn had het al niet gemakkelijk, qua financiën. En toen kwam corona er nog eens bij. ,,Dat is de echte aanleiding voor deze reorganisatie.” Normaal gesproken verdient Neushoorn een substantieel deel van de exploitatie zelf: kaartjes en bier. ,,En precies dat element valt uit mijn exploitatiebegroting. Noodmaatregelen heffen die tekorten niet op.” Dus verliezen drie mensen hun baan. Bleizes functie gaat door de helft, zelf stapt ze op. ,,Maar het treft ook onze flexibele vaste schil, en onze 150 vrijwiligers die een grote passie hebben voor Neushoorn en voor wie we nu niets kunnen doen. Ook dat gaat me erg aan het hart.”

Niemand weet hoe lang de corona-toestand nog duurt, misschien het hele volgende jaar ook nog wel. Daar gaat je verdienmodel. ,,En je weet niet of de bestaande regelingen blijven bestaan. Daar kun je niet van uit blijven gaan. Je moet behoorlijk bestuur voeren, goed kijken wat je over wilt houden.”

‘Je kijkt naar die koppies om je heen, het is een klein team’

Het uitgangspunt was wel: Neurhoorn blijft open, juist nu. ,,Daarin voel ik me ondersteund door de brancheverenigingen. Stel zo veel mogelijk gebouwen open, dan houden we tenminste iets. Ik vind ook dat dit gebouw, maatschappelijk vastgoed, maximaal beschikbaar moet stellen aan makers. Daar is het voor gebouwd.. Ook al kun je geen grote programmering doen.”

Wat voor organisatie vraagt dat? Met die vraag ging ze aan de slag. ,,Ik wist dat ik een kleine drie ton zou moeten bezuinigen, waarvan het grootste deel uit de personele formatie zou moeten komen. Natuurlijk is dateen verhipt lastige opdracht. Je kijkt naar die koppies om je heen, het is een klein team, allemaal mensen met wie je drie jaar heel intensief hebt samengewerkt.”

De kern van de organisatie, als het gaat om het veilig openhouden van het gebouw, de gastvrijheid enzovoorts, zit hem in de productieleiders. ,,Dan ontkom je er ook niet aan om je eigen taken tegen het licht te houden.” In de nieuwe, compacte organisatie kan haar functie wel de helft kleiner, was haar conclusie. ,,Dit is ook het moment om te kijken naar een meer inhoudelijk profiel voor de directeur.”

Ander profiel

Die functie blijft dus, ,,maar dan door de helft”, en krijgt een meer inhoudelijk profiel, ,,die meer de artistieke kant benadrukt, meer de verbinding naar buiten. Met de urban culture, wellicht over de provinciegrenzen. Op de inhoud, vanuit de inhoud. En dat is niet mijn profiel. ” Zelf hield ze zich de afgelopen drie jaar vooral bezig met de bedrijfsvoering.

Het moest een ‘kiem-organisatie’ worden, ,,een kiem bevat alle ingrediënten voor groei en bloei.” Met andere woorden: mochten de coronamaatregelen versoepeld worden, dan is er snel opgeschaald, en als het weer strenger wordt is de boel snel weer teruggedraaid. ,,Een bloem die open en dicht kan. Dat heeft deze organisatie nu in zich, daar ben ik wel trots op. Mijn mensen krijgen er ook andere taken bij. Het wordt gecomprimeerder en diverser. Ze leren nieuwe dingen, dat vinden ze heel fijn. En ik laat een organisatie achter die coronaproof is, en die het financieel ook kan redden.”

Coronavirus

Het ligt allemaal aan dat verrekte virus. En zonder dat virus was Bleize ook niet zo maar opgestapt. Volgens het rapport dat organisatie-adviesbureau KplusV vorig jaar maakte heeft Neushoorn de afgelopen jaren goed gepresteerd, bedrijfsmatig gezien. ,,Daar valt niet meer aan knoppen te draaien.” Dat bureau concludeerde ook dat de financiële kaders, de gemeentesubsidie dus, te strak waren - ,,die kloppen niet met onze opdracht”. Vandaar die extra subsidie van twee ton.

Weeffout

Die kaders hebben alles te maken met het gebouw, en met de samenwerking met popopleiding D’Drive die er ook gebruik van maakt. ,,Als je kijkt naar onze prestaties als poppodium, dat doen we goed. Maar dit is een groot duur gebouw, waar ook het Friesland College in zit. En de beheersfunctie ligt bij ons. Dat is een zware last: een heel kleine organisatie die die extra kosten binnen haar exploitatie op moet vangen. En tegelijkertijd kunnen wij het gebouw niet volledig exploiteren, omdat een groot deel van de tijd het Friesland College er in zit. Ja, vanuit het perspectief van onze opdracht vind ik dat een weeffout.”

Is dat erg? ,,Hier is wel iets moois en groots neergezet wat er nog niet was, en waar je ook ervaring mee op moet bouwen. Dit gebouw biedt waanzinnige kansen voor het onderwijs. Maar misschien is het na vijf jaar tijd om daar met open blik naar te kijken. En het profiel van een nieuwe directeur kan daar misschien een bijdrage aan leveren.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Cultuur
Neushoorn
Coronavirus
Instagram