De bomen een stem geven, de mensen een zaailing: na honderd dagen is 'Bosk' uitgewandeld. Nu is het aan ons om het verhaal verder te brengen

Met een dansperformance en het uitdelen van ‘zaailingen’ voor thuis kwam er een einde aan honderd dagen Bosk. Maar het is nog niet klaar, zegt bedenker Bruno Doedens. ,,Een mooi einde van het begin.”

Op de avond van de laatste van honderd dagen Bosk keek de Oldehove neer op een afscheidsritueel.

Op de avond van de laatste van honderd dagen Bosk keek de Oldehove neer op een afscheidsritueel. foto JACOB VAN ESSEN

Hoe zou het zijn voor de Oldehove, om uit te kijken op een plein vol groen, vol bomen? Een teken van groen leven, om de grafstenen van het Oldehoofsterkerkhof aan het oog te onttrekken? Dit is de laatste halte van Bosk , het bos dat drie maanden lang door de Leeuwarder binnenstad ‘gewandeld’ heeft.