De Paupers uit Workum zetten modelvoorstelling in open lucht op poten

Henk de Boer met een maquette – de hemelpoort – van het decor van De Untskepping, een iepenloftspul over de overbevolking. FOTO Henk de Boer

Theatergezelschap De Paupers ziet kans om in Workum toch een voorstelling in de openlucht op te voeren. Volledig coronaproof, zegt Henk de Boer.

Vanaf 1 tot en met 19 september zullen De Paupers nabij de zuivelfabriek in Workum het stuk de De Untskepping opvoeren. Er wordt een tribune gebouwd waar zeventig mensen op kunnen. Verder zijn er gescheiden looppaden, is er eenrichtingsverkeer bij de catering en staan er overal tafeltjes met desinfectiemiddel om de handen te ontsmetten.

Bij de ingang wordt gecheckt of bezoekers – die hebben vooraf via de website kaarten gereserveerd – al dan niet ziek zijn. Vrijwilligers brengen de mensen naar hun stoelen. Meestal zijn er zo’n twintig vrijwilligers bij de voorstellingen van De Paupers in touw. De Boer denkt nu het dubbele nodig te hebben.

Modelfoarstelling yn de iepenloft

Het plan is opgesteld samen met een medicus van het Radboud UMC in Nijmegen. ,,Dat is kunde fan ús’’, zegt De Boer. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft positief gereageerd. ,,Wy tinke dan ek’’, zegt De Boer, ,,dat dit in modelfoarstelling yn de iepenloft wurdt en ús plan geskikt wêze kin foar oaren.’’ Daarom stelt hij het binnenkort gratis ter beschikking.

Het podium wordt in een U-vorm gebouwd. De rode stoelen verspringen, zodat de tribune toch vol lijkt. De vloer wordt beschilderd met een kunstwerk. ,,Om it smûk te meitsjen.’’ De vijf spelers hebben eerst thuis alleen of samen dialogen gerepeteerd. Sinds kort wordt gezamenlijk geoefend in een boerenschuur. ,,Dêr is romte genôch om ôfstân te hâlden.’’

Net uit de kosten

De Paupers voeren sinds 1993 gemiddeld eens in de twee jaar een iepenloftspul op. Een voorstelling wordt altijd voor maximaal honderd bezoekers gespeeld. Financieel is het gezelschap meestal net uit de kosten. De filosofie achter een voorstelling: ,,Wy redeneare fanút wat wy noadich ha om in foarstelling te meitsjen.’’

Liever spullen lenen, zegt De Boer, dan klakkeloos geld innen van sponsors. Als meer iepenlofspullen wat creatiever denken, kunnen zolang de maatregelen gelden toch iepenloftspullen worden opgevoerd, denkt de theatermaker.

www.depaupers.nl

Nieuws

menu