De Paupers strijken neer op de gesaneerde vuilnisbelt in Workum met 'Sân deroer'

De Paupers zijn neergestreken op de gesaneerde vuilnisbelt in Workum met de voorstelling Sân deroer. ,,Bedobje de problemen mar, dan bin se der ommers ek net’’, aldus ‘opper-pauper’ Henk de Boer van het theatergezelschap.

Een scène uit 'Sân deroer': de moeder met haar pasgeboren kind.

Een scène uit 'Sân deroer': de moeder met haar pasgeboren kind. Foto De Paupers

Het gras staat op de voormalige vuilnisbelt in Workum tot de knieën. ,,Pas op de blommen, dêr net rinne!’’, waarschuwt Henk de Boer de spelers. De acteurs weten inmiddels waar ze wel en niet kunnen gaan. Er zijn allerlei ingesleten paadjes. ,,Skânde at it fertrape wurdt, it is hjir in paradys oan blommen.’’

‘Opper-pauper’

Nieuws

menu