Clubs amateurtoneel verder als Iepen DoEk: 'Wy hoopje dat der sa ek ûnderling ynformaasje útwiksele wurdt'

De Stichting Amateurtoaniel Fryslân (STAF) gaat verder als vereniging. ,,Wy wolle wer tichter by de ferieningen stean”, zegt voorzitter Geert Louwes.

WIG Producties speelde afgelopen zomer 'Toch!' in de openlucht. Coronaproof, voor tien toeschouwers per voorstelling.

WIG Producties speelde afgelopen zomer 'Toch!' in de openlucht. Coronaproof, voor tien toeschouwers per voorstelling. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

De naam van de nieuwe vereniging wordt Iepen DoEk. Het is de bedoeling dat de huidige amateurtoneelverenigingen die aangesloten zijn bij STAF automatisch lid worden van de vereniging. Voordeel van een vereniging, zegt Louwes, is dat de aangesloten leden rechtstreeks inspraak krijgen in het beleid.

Ambassadeurs

Nieuws

menu