In Arcadia geeft programmalijn 'Broei' stem aan jonge makers, die zichzelf willen laten zien. Compleet met reuring en jeugdige energie

Als Arcadia gaat over hoe we Friesland en de wereld achterlaten voor volgende generaties, kan het geen kwaad om die generaties ook aan het woord te laten. Vandaar de programmalijn Broei: jongeren aan het woord, jongeren aan het werk.

Scène uit Prikkel van Oetsen van der Veen (zelf niet op de foto).

Scène uit Prikkel van Oetsen van der Veen (zelf niet op de foto). FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

De Broei -werkplaatsdag in het gebouw aan de Snekertrekweg waar ook cultuumanifestatie Arcadia kantoor houdt, was gratis toegankelijk. Maar een grote publiekstrekker was het niet.

Nieuws

menu