Bert Looper houdt op als directeur Tresoar

Tresoar-directeur Bert Looper in 2014. FOTO SIETSKE BOUMA

Bert Looper stopt in de loop van 2021 als directeur van erfgoedinstelling Tresoar. Looper heeft die functie veertien jaar ingevuld.

Na de werving en selectie zal Looper tot aan zijn pensioen in 2022 als algemeen medewerker aan de slag gaan met een aantal specifieke taken.

In zijn jaren als directeur streefde Looper naar meer naamsbekendheid voor Tresoar en het op vernieuwende wijze presenteren van Friese literatuur. Ook gaf hij veel lezingen en publiceerde over kunst, literatuur, geschiedenis en de identiteit van Friesland.

Het bestuur van Tresoar start binnenkort een wervings- en selectieproces voor een nieuwe directeur.

Nieuws

menu