Bankjes brengen kunst uit Friese musea buiten: 'Dit wie the next best thing'

Gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Mirjam Bakker namen woensdagmiddag als ‘eersten’ zitting op een bankje van ‘Kunst naar buiten’. Via de bankjes met QR-code komen toevallige passanten in contact met kunst.

Museumdirecteur Peter Miedema (links) en gedeputeerde Sietske Poepjes (rechts) kijken toe hoe cultuurwethouder Mirjam Bakker de QR-code op het bankje aan de Holle Mar scant.

Museumdirecteur Peter Miedema (links) en gedeputeerde Sietske Poepjes (rechts) kijken toe hoe cultuurwethouder Mirjam Bakker de QR-code op het bankje aan de Holle Mar scant. FOTO NIELS DE VRIES

Tijdens de eerste lockdown riep VNO/NCW cultuurmakers op met ideeën te komen, waarvan een aantal kon rekenen op financiering. Het Jopie Huisman Museum in Workum diende het plan in voor Kunst naar buiten . Het voorstel won niet. Maar toen museumdirecteur Peter Miedema contact had met gedeputeerde Sietske Poepjes en vertelde over het plan, omarmde zij het idee en zorgde voor 45.000 euro uit de provinciale coronasteunpot voor de cultuursector.

Het idee is even eenvoudig als doeltreffend. Hoe breng je kunst bij de mensen, als het museum dicht moet? Op verschillende plaatsen in de provincie komen bankjes te staan. Op deze plek kunnen mensen beleven welk kunstwerk hier is gemaakt, door de QR-code te scannen die op de rugleuning staat. De code verwijst naar een website, waarop alle informatie te vinden is. Niet alleen een foto van het werk, maar ook uitleg over de kunstenaar met eventueel audio- of videofragmenten, plus informatie over het museum waar het werk te zien is. ,,Koest net nei it museum sels, mar dit wie the next best thing”, aldus Poepjes.

‘Helemaal één met de natuur’

De eerste drie bankjes zijn inmiddels geplaatst. Het eerste in Workum, achter het geboortehuis van Jopie Huisman aan de Holle Mar waar hij Zelfportret als fuikvisser (1989) maakte. ,,Ik heb in mijn leven veel gereisd, maar ben nooit meer zoiets moois tegengekomen. Het licht, de stilte en de plassen waar je nog gewoon uit kunt drinken: het is de hemel op aarde. Als ik daar rondscharrel voel ik me net een Batavier, helemaal één met de natuur’’, zei Huisman hierover. Poepjes: ,,Der sit sels in lûdsfragmint by ynklusyf kikkers.’’

Een ander bankje komt aan de voet van de dijk bij Hindeloopen en biedt Gezicht op Hindeloopen , zoals Philippus van Drooge dat in 1860 zag. Het origineel hangt in Museum Hindeloopen. En op het Starteiland neem je plaats op dezelfde plek waar Johan Dijkstra in 1923 zijn Starteiland schilderde, te zien in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek.

Gemeente Súdwest-Fryslân heeft gezorgd dat de vergunningen voor het plaatsen van de eerste drie bankjes in orde kwamen, en heeft de zorg voor het beheer op zich genomen. Wethouder Mirjam Bakker: ,,Door corona zijn mensen de buitenlucht meer gaan waarderen. Daar past dit heel goed bij.’’

'Door corona zijn mensen de buitenlucht meer gaan waarderen. Daar past dit heel goed bij'

Het totale project is vormgegeven door Koen Vorst van Studio Public, Annemieke Schors van Teksten voor musea, en websitebouwers Age van der Zee en Otto Dijkstra van Multiminded. Zij hebben het stramien bepaald, waar andere partijen zich bij kunnen aansluiten.

Binnen deze eerste fase (,,we streven naar dit jaar’’, zegt Miedema) volgen nog vijf bankjes te weten in Harlingen, Drachten, (in of om) Leeuwarden en Beetsterzwaag. Daaraan wordt gewerkt door het Fries Museum, Museum Belvédère, Museum Drachten, het Hannemahuis en Tresoar.

Want hoewel Miedema met het Jopie Huisman Museum geldt als de initiatiefnemer, wil hij vooral ook andere partijen zover krijgen dat ze meedoen. Poepjes is enthousiast over de snelheid waarmee het project is gerealiseerd: ,,En mear partners, mear jild... Dêr stean ik spontaan foar iepen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Cultuur
Musea