Resinsje 'Under wetter' | As Fryslân oait fergiet, dan graach sa ★★★★

Tante Hylkje wie as famke allinne lokkich as der iis lei. Foar Jasper, de foarsitter fan de iisferiening, is de iisbaan it moaiste plak fan ’e wrâld. En foar de ferstoarne heit fan boerin Afke wie in dei mei iis ‘in perfekte dei’.

Scène uit 'Under wetter', hier nog op de ijsbaan van Wergea.

Scène uit 'Under wetter', hier nog op de ijsbaan van Wergea. Foto: Anna van Kooij