De wyn flústert woorden, ferstaat taal en blaast ferhalen de wereld over | column Gerard de Jong

Je kinne ‘t niet lere, derfoor doen je ‘t niet faak genog. En at ‘t leven genadig is, sit d’r ‘n hele lange tiid tussen de keren dat je ‘t doen. De keer hierfoor waar 22 jaar leden, ôns pake Gerryt-Dirks, fanôf ‘n boat die’t bij Harlingen de Waddensee opgong. Wij foeren op ‘n stille seumeraven richting de son, die’t ‘t water in sakte foordat wij ‘m anrake konnen.

Gerard de Jong

Gerard de Jong Foto: Niels Westra

D’r blyft fan ‘n mîns meer as over dan ik docht. De as sat in ‘n grize, plestikene doas, formaat waspoeier-femilyferpakking. ‘n Plaatsy met ôns mims naam d’r op, en derbij ‘n licht-geel, hartformig steentsy.