Groene theologie, goochelen voor de kunst, kunstenaars in het bos: Arcadia, waar kunnen we naar toe?

Lucas van Dijk, goochelaar en theatermaker. Foto: Niels Westra

Triënnale Arcadia biedt honderd dagen cultuur, om na te denken over wat we achterlaten voor de volgende generaties in dit bêste lân fan d’ierde. We hebben nog ruim twee weken. Waar kunnen we dit weekend naar toe?

Bosk , het wandelende bos van Bruno Doedens, beleefde vorig weekend een fictieve , doch best geruchtmakende rechtszaak . Het huidige Nederlandse recht is niet toegesneden op de r echten van de bomen en de rest van de natuur , en dus wordt het hoog tijd dat de politiek gaat luisteren naar het manifest dat mede op initiatief van Bosk is opgesteld.

Om iedereen rijp te krijgen voor zo’n ‘systeemverandering’ moeten er op verschillende vlakken ‘hoofdstukken’ worden toegevoegd, vindt Bosk -bedenker Bruno Doedens. De wetgeving, de kunsten, zelfs de theologie. De werkgroep ‘Geloven in Leeuwarden’ heeft daartoe een reeks sessies opgezet, die zondag wordt afgesloten in de Doopsgezinde Kerk. Trees van Montfoort, schrijfster van het boek Groene theologie , presenteert dan de bevindingen.

Intussen is het bos doorgewandeld naar het Mata Hariplein, strategisch tussen stadsschouwburg De Harmonie en popcentrum Neushoorn in. Beide hebben dan ook een programma dat daarmee samenhangt − min of meer tenminste. De Harmonie presenteert het werk van enkele deelnemers aan Bosklab, zoals Eise Ivo Smit (die een performance doet), dichter Jetze de Vries en beeldend kunstenaar Johannes Bosgra. Bovendien is er yoga, plus een gratis concert van Matteo Myderwyk. Neushoorn brengt optredens van The Northern Songwriters Collective en enkele hiphopacts uit de stal van agency Noliag.

Verschillende Arcadia-projecten lopen onderhand op hun eind. Gaia , de wereldbol van 7 meter doorsnee die Luke Jerram maakte om de mensheid wat bescheidenheid bij te brengen, is aangekomen op de laatste halte: in de Broerekerk in Bolsward. Binnen jongerenlijn Broei brengt Lucas van Dijk (bijna 18) zijn ‘goochelvoorstelling’ Stop de tijd naar De Bres in Leeuwarden. In de Waalse Kerk aldaar is de slotfase te zien van ‘terpenproject’ De baren . Paul Borghaerts en Henk Oly laten hier hun onderzoek zien naar de geschiedenis van enkele huizen op de Leeuwarder terpen − het onderwerp van De baren .

Verschillende onderdelen van ‘mienskipslijn’ IIS lopen ook door na 14 augustus, als Arcadia officieel tot een einde komt.

Nieuws

menu