Afscheid van de laatste boer van Friesland op boerenerf in Wjelsryp

De agrarische sector ligt onder vuur. Met dat gegeven is Theatercollectief Griene Sjippe aan de slag gegaan. In Bûter, brea en sûre molke wordt op een boerenerf in Wjelsryp afscheid genomen van de laatste boer van Friesland.

Fokke (Frans Stap) is de laatste boer van Friesland en bespreekt met zijn zoon (Jan Vollema) de toekomst van het bedrijf.

Fokke (Frans Stap) is de laatste boer van Friesland en bespreekt met zijn zoon (Jan Vollema) de toekomst van het bedrijf. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Al twintig jaar lang stelt Theatercollectief Griene Sjippe actuele zaken aan de kaak. ,,Wy fûnen dat de boeren wol wat omtinken krije koene. It is no ek hiel aktueel”, zegt artistiek leider en regisseur Hotze Karsten. Schrijver Folkert Sijbrandij ging aan de slag, wat resulteerde in de voorstelling Bûter, brea en sûre molke .

Nieuws

menu