Activistisch engagement op het Oerol van nu: scherp, welluidend, hilarisch. En de knutjes maar bijten

Engagement en activisme: ze spelen een belangrijke rol op het hedendaagse Oerol. Soms messcherp en schrijnend, soms welluidend, soms met een hilarische knipoog.

Via Berlin: gedonder bij de grens.

Via Berlin: gedonder bij de grens. Foto: Neeke Smit

Het is hommeles aan onze zuidgrens. België is opgeheven, ‘niet-etnische Vlamingen’ worden op de vlucht gejaagd. Wat moeten we daarmee?

Nieuws

menu