Fries-om-utens Rixt van der Kooij is voor haar versie van Dichterliebe niet over een nacht ijs gegaan | recensie ★★★☆☆

Men kan zich afvragen waarom de nieuwe liederencyclus met zijn Friese teksten naast de veel bekendere Duitse van Robert Schumann is geplaatst. Om bij de toehoorders een vergelijking af te dwingen? Een vorm van ijdeltuiterij wellicht? Wordt de noodzaak van een nieuwe versie hiermee niet ondergraven? Of is het puur voor de volledigheid.

Rixt van der Kooij, piano.

Rixt van der Kooij, piano. Foto: Untill-photography/Till Schmit

Hoe dan ook, Fries-om-utens Rixt van der Kooij is voor haar versie van het zestien liederen omvattende Dichterliebe op teksten van Heinrich Heine niet over een nacht ijs gegaan.

Een andere insteek