Jan Teade Nauta durft na topsprong weer eens een biertje te nemen

Dreigend en sprongen met potentie. Het waren de steekwoorden van de zevende fierljepwedstrijd van dit seizoen. Het woord topsprong viel slechts in combinatie met ‘als’.

FOTO

FOTO HENK JAN DIJKS

Een topsprong had IJlster Jan Teade Nauta niet eens nodig om, voor een enthousiast thuispubliek, zaterdag de wedstrijd bij de senioren te winnen. Hij pakte de winst, zijn tweede dagtitel van dit seizoen, pas in de laatste finalesprong.

Met 19,91 hield hij Sytse Bokma van de zege af. De topklasser uit Hindelopen werd tweede met 19,45. ,,Der siet net mear yn’’, constateerde Bokma. ,,In echte reden foar myn matige ôfstannen ha ik net, want it gefoel wie gewoan goed.’’

Nauta en Bokma waren de enige ljeppers die verder dan 19 meter sprongen. Dat andere erkende toppers als Nard Brandsma en Oane Galama slechts in de 18 meter ljepten, was vooral jammer voor de toeschouwers.

Brandsma worstelde weer eens met het einde van de aanloop en bekende dat frustratie daarover toeneemt. ,,Witst hiel goed hoe’t it moat, mar as it net rint dan giest tefolle neitinken. Dan wurdt it der net better op, want moatst eins hielendal net neitinke tidens in sprong’’, aldus de Workumer.

Oane Galama, tijdens de eerste wedstrijd in IJlst met 20,94 nog glorieus winnaar, voelde zich juist uitstekend. ,,It siet him yn hiele lytse dinkjes’’, vertelde de ljepper uit Hilaard. ,,It wie krekt net, mar eins sieten der twa topsprongen tusken. Allinnich siet it krekt tsjin. Soargen meitsje ik my dus net. Ik bin yn foarm.’’

Die vorm wil hij zaterdag ook hebben. Dan wordt immers de NFM in It Heidenskip gehouden. Vorig jaar kon de 32ste editie van het open fierljepevenement vanwege corona niet doorgaan, maar zaterdag wordt de traditie weer hervat.

Galama wil op de twee na belangrijkste wedstrijd van het seizoen, na het NK en FK, hoge ogen gooien. Zo ook zijn broer Ysbrand Galama, Brandsma en Bokma. Het kwartet toppers kiest er daarom zeer waarschijnlijk voor om de achtste FLB-wedstrijd, die vrijdag in Buitenpost gehouden wordt, over te slaan.

Brandsma, die zeker niet in Buitenpost springt: ,,Wy sizze al jierren dat it net kin om op freedtejûn in wedstriid te ljeppen en dan fuort de dei dêrnei om ien fan de grutte prizen te springen. Wy moatte mar ris in sinjaal ôfjaan.’’

Jan Teade Nauta springt wel de ‘feestwikewedstriid’ in Buitenpost. ,,Wêrom net? Ik ha der gjin lêst fan om twa dagen efter mekoar springe te moatten.’’

De springer van fierljepferiening Drylts e.o. huldigt dit seizoen vooral het standpunt ‘pakken wat je pakken kunt’. Dat was zaterdag alweer zijn tweede dagtitel. Nauta won ook de ouverture in It Heidenskip.

Hij nam met de knappe winst revanche op zijn dik twee weken geleden mislukte optreden op zijn thuisschans. ,,Doe hie ik twa wietsprongen en in fyftjin meter. Dan doarst nei de wedstriid net iens in bierke te pakken. Hjoed kin ik der wol mear as ien nimme’’, zei de winnaar met een vette knipoog.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport
Fierljeppen
Fierljeppen