De invloed van data science op de economie van gemeente Leeuwarden

Foto: pexels.com

Foto: pexels.com

Data science is een term die steeds vaker terugkomt in de moderne economie. In het vakgebied worden programmeren, statistiek, en sectorkennis gecombineerd om geautomatiseerd voorspellende inzichten te genereren.

In de gemeente Leeuwarden wordt data science steeds belangrijker voor de economie en heeft het een positieve invloed op verschillende sectoren. Zo blijven er ook voor jonge hoogopgeleide mensen interessante banen in Noord-Nederland beschikbaar.

In dit artikel gaan we in op die invloed van data science binnen vier sectoren die belangrijk zijn voor de economie.

Data science in de zakelijke dienstverlening in Leeuwarden

De zakelijke dienstverlening is een belangrijke sector in Leeuwarden en data science speelt hier een grote rol. Bedrijven in deze sector gebruiken data science om inzichten te verkrijgen over hun klanten en markten. Dit stelt hen in staat om betere beslissingen te nemen over bijvoorbeeld marketing, verkoop en productontwikkeling. Het gebruik van data science in de zakelijke dienstverlening leidt tot betere dienstverlening voor klanten, efficiëntere processen en hogere winsten.

Data science toepassingen binnen de overheid in gemeente Leeuwarden

Ook de overheid in Leeuwarden maakt gebruik van data science. Zo wordt data science bijvoorbeeld ingezet om inzicht te krijgen in de behoeften van de inwoners van de gemeente. Op basis van deze inzichten kan de overheid betere beslissingen nemen over bijvoorbeeld investeringen in infrastructuur en sociale voorzieningen. Data science stelt de overheid in staat om haar beleid beter af te stemmen op de behoeften van de inwoners en zo de leefbaarheid van de gemeente te verbeteren.

Data science in de creatieve en culturele industrie

De creatieve en culturele industrie is een belangrijke sector in Leeuwarden en data science speelt hier een groeiende rol. Zo kun je data science inzetten om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers van musea en theaters. Op basis van deze inzichten kan de sector betere beslissingen nemen over bijvoorbeeld tentoonstellingen en voorstellingen. Ook kan data science worden ingezet om nieuwe kunstvormen te ontwikkelen die beter aansluiten bij de behoeften van het publiek.

Data science in de landbouw

De landbouw is een belangrijke sector in Leeuwarden en data science kan hier een belangrijke rol spelen. Zo kan data science worden ingezet om inzicht te krijgen in de bodemkwaliteit en het weer, wat van groot belang is voor de opbrengst van gewassen. Ook kan data science worden ingezet om de gezondheid van vee te monitoren en zo de opbrengst van melk en vlees te verbeteren. Het gebruik van data science in de landbouw kan leiden tot hogere opbrengsten en een efficiëntere bedrijfsvoering.

Bredere doelgroep voor data science dan veel mensen denken

De term data science klinkt futuristisch. Mensen hebben al snel het idee dat zij zoiets niet kunnen. Niets is echter minder waar. Doordat programmeertalen als bijvoorbeeld Python steeds toegankelijker worden en er steeds meer packages beschikbaar komen in het ecosysteem, wordt ook het leren van data science steeds eenvoudiger. Zo kun je bijvoorbeeld met een data science opleiding van 4 dagen al een gedegen basis leggen en zelfstandig aan de slag met dit type vraagstukken. En hierin geldt dat oefening kunst baart. We zullen de komende jaren zien dat meer en meer mensen zich bekwamen en ook organisaties in gemeente Leeuwarden enorm data-gedreven gaan opereren.