Zes EU-landen testen samenwerking corona-waarschuwingsapp

Zes EU-landen testen samenwerking corona-waarschuwingsapp ANP

Zes EU-landen gaan proefdraaien met een manier om hun corona-apps te laten samenwerken. Duitsers, Italianen, Denen, Tsjechen, Ieren en Letten die in een van de vijf andere landen verblijven, moeten daardoor toch kunnen melden dat ze besmet zijn of een waarschuwing ontvangen als ze zelf gevaar hebben gelopen.

Veel EU-landen, die zich schrap zetten voor de opleving van de pandemie nu het najaar intreedt, hechten veel waarde aan de apps. Die moeten helpen het virus op de voet te kunnen volgen en vervolgens de kop in te drukken.

Vrijwel ieder land koos tot dusver voor een eigen opsporings- en waarschuwingsapp, al zijn ze vaak wel op dezelfde leest geschoeid. De Europese Commissie heeft een verbindingsplatform opgezet dat ervoor moet zorgen dat de apps ook over de grens soepel moeten blijven werken. De zes landen gaan testen of hun apps onderling meldingen kunnen uitwisselen.

Nieuws

menu