VN: recordhoeveelheid broeikasgas ondanks maatregelen coronavirus

Foto: ANP

De hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer bereikte vorig jaar een recordhoogte en stijgt dit jaar opnieuw. Hoewel de wereldwijde maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, zoals het gedeeltelijk stilleggen van het luchtverkeer, de uitstoot van broeikasgassen hebben verminderd, is deze daling van tijdelijke aard.

Dat concludeert de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). "De aan de lockdown gerelateerde daling van de uitstoot is maar een klein deel in de langetermijngrafiek. We hebben een aanhoudende afvlakking van de curve nodig", aldus de afdeling van de Verenigde Naties die is gespecialiseerd op het gebied van weer en klimaat.

Broeikasgassen zijn een belangrijke oorzaak van klimaatverandering, want ze houden de warmte in de atmosfeer vast en verhogen de temperatuur. Daarbij is CO2-uitstoot, veroorzaakt door menselijke activiteiten, grotendeels verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde.

CO2-concentraties blijven dit jaar stijgen, zij het in een iets lager tempo. De WMO geeft aan dat de impact van de lockdown "niet groter is dan de normale jaarlijkse schommelingen" en niet zal zorgen voor een daling van de concentratie CO2 in de atmosfeer.

Nieuws

menu