Berlijnse rechter schrapt verplichte sluitingstijd restaurants

Berlijnse rechter schrapt verplichte sluitingstijd restaurants ANP

Een rechter in Berlijn heeft in kort geding de opgelegde sluitingstijd van restaurants van 23.00 uur van tafel geveegd. Het is juridisch niet te onderbouwen en levert geen wezenlijke bijdrage aan de bestrijding van het virus, oordeelde de magistraat.

Elf restaurants hadden zich in twee procedures tot de rechter gewend. Hij prijst de inspanningen van de overheid om de verspreiding van het virus in te dammen, maar de sluitingstijd van 23.00 uur levert daar volgens hem geen aantoonbare bijdrage aan.

De rechter zei dat de Duitse gezondheidsautoriteiten van het Robert Koch Instituut met hun statistieken hebben aangetoond dat sluiting op een bepaalde tijd geen extra voordeel oplevert naast de reeds ingevoerde beperkingen, zoals bijvoorbeeld hygiënische maatregelen of maximale aantallen klanten.

De rechter ziet ook niks in het verbod alcohol te schenken na 23.00 uur, maar de eisers hadden dat niet aangevochten. Het verbod blijft daarom onaangetast.

Nieuws

menu