Akkoord over Europese klimaatwet stap dichterbij

Akkoord over Europese klimaatwet stap dichterbij

Akkoord over Europese klimaatwet stap dichterbij ANP

De klimaatministers van de Europese Unie hebben overeenstemming bereikt over "grote delen van de Europese klimaatwet". Maar de belangrijkste twistappel, hoever de EU de uitstoot van broeikasgassen in 2030 moet hebben teruggedrongen, laten ze aan de regeringsleiders.

De lidstaten van de EU, die in 2050 klimaatneutraal wil zijn, werden het vrijdag eens over zaken als de tussenstappen en de rolverdeling tussen de lidstaten en de Europese Commissie op weg naar dat doel. Zo moet er niet alleen voor 2030, maar ook voor 2040 een tussendoel worden vastgelegd. De commissie gaat in 2023 en vervolgens iedere vijf jaar de stand opnemen en beoordelen of de maatregelen van iedere lidstaat wel voldoende zijn om de doelen te halen.

De commissie mag het tussendoel voor 2040 van de klimaatministers niet zelf afleiden en vaststellen, zoals ze zelf van plan was. De lidstaten moeten zich daarover kunnen buigen, vinden ze.

Uitstoot

De lidstaten, de commissie en het Europees Parlement erkennen al langer dat de uitstoot van CO2 in 2030 verder moet worden verminderd dan de afgesproken 40 procent. De commissie stelt 55 procent voor, maar het parlement wil de lat op 60 leggen. In december beslissen de regeringsleiders erover.

Het parlement wil bovendien dat niet alleen de EU als geheel, maar ook alle lidstaten afzonderlijk in 2050 klimaatneutraal zijn. Daar willen de lidstaten vooralsnog niet aan. Voorlopers kunnen zo blijven compenseren voor achterblijvers.