Afghaanse president beveelt vrijlating 500 Talibanleden

Afghaanse president beveelt vrijlating 500 Talibanleden

Afghaanse president beveelt vrijlating 500 Talibanleden ANP

De Afghaanse president Ashraf Ghani heeft opdracht gegeven 500 gedetineerde Talibanleden vrij te laten. Het gaat volgens de Afghaanse leider om een gebaar van goede wil tijdens het Offerfeest. Dan is ook een driedaagse wapenstilstand van kracht.

Ghani zegt dat met de vrijlating is voldaan aan een afspraak die de Verenigde Staten maakten met de Taliban. Die voorzag in de vrijlating van 5000 opstandelingen. De Afghaanse autoriteiten hadden al zo'n 4600 gevangenen laten gaan, maar aarzelden over de vrijlating van de laatste 400 gevangenen. Die vonden ze te gevaarlijk.

"Ik heb het recht niet om te beslissen over de vrijlating van de 400 gevangen Talibanleden die worden beschuldigd van ernstige misdrijven", benadrukte de president. Hij zei dat een soort raad van wijzen zal beslissen over hun lot. De 500 mensen die hij nu vrijlaat, staan ook niet op de lijst van gevangenen waarvan de vrijlating door de Taliban is geëist.

Eerst vrijlatingen, dan praten

De radicaal-islamitische opstandelingen willen dat de gevangenen vrijkomen voordat over een vredesakkoord gepraat kan worden met de regering van Ghani. De Taliban zeggen dat ze zelf ook 1000 gevangenen hebben laten gaan, zoals eind februari was afgesproken met de VS. Die vochten al bijna twee decennia tegen de opstandelingen en zochten uiteindelijk een diplomatieke uitweg.

Het geweld in Afghanistan ging de afgelopen maanden gewoon door. Er vielen donderdag kort voor het begin van het meerdaagse bestand zeker zeventien doden door een aanslag met een autobom in het oosten van het land. De Taliban zeggen daar niets mee te maken te hebben.