Zorgexperts bezorgd om kwaliteit langdurige zorg in coronatijd

Zorgexperts bezorgd om kwaliteit langdurige zorg in coronatijd

Zorgexperts bezorgd om kwaliteit langdurige zorg in coronatijd ANP

Nu het aantal besmettingen met het coronavirus weer toeneemt, moet er meer aandacht komen voor de kwaliteit van langdurige zorg. "De oplopende covid-19 besmettingen en het gebrek aan zorgpersoneel door ziekte of quarantaine kunnen makkelijk opnieuw leiden tot verschraling naar basiszorg en lokale lockdowns", waarschuwen zeventig zorgexperts in het zaterdag gepubliceerde manifest 'Isoleer het virus, niet de mensen!

"Er zijn nu al enkele zorginstellingen dicht. De kans bestaat dat in de tweede covid-19-golf door de waan van de dag de kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners en hun naasten opnieuw ondersneeuwt. Dat maakt ons ongerust. En moeten we voorkomen", waarschuwen de initiatiefnemers minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid.

Het manifest is opgesteld door onder meer hoogleraar langdurige zorg Anne-Mei The, bestuursvoorzitter stichting Humanitas Gijsbert van Herk, schrijver en programmamaker Hugo Borst (Thuis op Zuid), arts en filosoof Bert Keizer en Fatos Ipek, mantelzorger en oprichter OMAZ.nu.

Persoonsgerichte zorg

Ze komen met een plan waarbij persoonsgerichte zorg en ondersteuning het uitgangspunt zijn. Kwaliteit van leven dient ook altijd het uitgangspunt te zijn. Het voorkomen van gezondheidsproblemen is onderdeel van kwaliteit van leven, maar kan nooit als enige bepalend zijn, aldus de opstellers.

"Het gaat erom het virus buiten te sluiten, niet om bewoners op te sluiten. Maximale creativiteit en maatwerk zijn hierbij nodig."

Gesprek- en beslispartners

Bewoners zijn daarbij volwaardige gespreks- en beslispartners. "Eigen regie en autonomie van bewoners en samenspraak met naasten staan voorop. Dit vraagt eerlijke voorlichting en transparantie over afwegingen."

Naasten spelen een belangrijke rol. In plaats van ze uit de zorgorganisatie te weren moeten zij juist betrokken worden in de afwegingen en besluitvorming, maar ook bij de ontstane extra zorgvragen wanneer het aantal coronabesmettingen oploopt. Voorwaarde is wel dat er voldoende persoonsbeschermende middelen en testen zijn, ook voor bezoek.