Wiebes: mogelijk toch één kolencentrale helemaal dicht

Wiebes: mogelijk toch één kolencentrale helemaal dicht ANP

Het kabinet overweegt toch één kolencentrale helemaal te sluiten om dit jaar te voldoen aan de klimaatdoelen zoals die gesteld zijn in het zogeheten Urgenda-vonnis. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) laat dat weten aan de Tweede Kamer.

Nederland moet nog een paar stappen extra zetten om dit jaar de CO2-uitstoot met minstens 25 procent te hebben teruggedrongen ten opzichte van 1990. Wiebes besloot daarom eerder drie van de vier resterende kolencentrales tijdelijk minder elektriciteit te laten produceren. De eigenaren worden daarvoor gecompenseerd.

De bewindsman wil nu weten tegen welke prijs de energiebedrijven bereid zijn hun kolencentrales vervroegd helemaal te sluiten. Mogelijk leidt dat tot minder kosten voor de maatschappij, schrijft hij. Doordat maximaal één centrale daadwerkelijk dichtgaat, komt volgens de bewindsman de leveringszekerheid niet in het geding.

Aan het aanbod zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet er een goed sociaal plan komen voor werknemers. De sluiting moet kosteneffectief zijn en het subsidiebedrag mag niet hoger zijn dan wat de centrale nog zou hebben opgebracht in de jaren tot en met 2029. Na dat jaar is het sowieso gedaan met de opwekking van energie met behulp van kolen.

Dit najaar moet duidelijk zijn of er animo is voor de regeling, en wat de eventuele kosten zijn. De Tweede Kamer moet een eventuele deal nog goedkeuren.

Nieuws

menu