Wat betekent kabinetsval voor aanpak coronacrisis?

Het opstappen van het kabinet Rutte-III roept vragen op. Want kan het kabinet eigenlijk wel met goed fatsoen weg nu het coronavirus nog steeds rondwaart? En hoe zit het met andere politieke problemen die nog op het bordje van de ministersploeg liggen?

De Jonge verwacht dat Britse mutatie coronavirus overhand krijgt

De Jonge verwacht dat Britse mutatie coronavirus overhand krijgt FOTO ANP

Dat het gruwelijk mis is gegaan met het afhandelen van de toeslagenaffaire staat buiten kijf. De politieke onderzoekscommissie die de kwestie afgelopen jaar onder de loep nam windt er in haar eindrapport van vorige maand geen doekjes om: de gedupeerden is jarenlang ’ongekend onrecht’ aangedaan en de grondbeginselen van de rechtstaat zijn geschonden.