Volgens de Gezondheidsraad is er geen bewijs dat vitamine D helpt tegen corona

FOTO SHUTTERSTOCK

Er zijn op dit moment onvoldoende aanwijzingen dat vitamine D helpt om Covid-19 te voorkomen, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Dit wordt hier en daar wel stellig beweerd. Maar de Gezondheidsraad zegt dat, op basis van de huidige stand van de wetenschap, nu niet kan worden beoordeeld of vitamine D-supplementen bijdragen aan de preventie van Covid-19.

Er is te weinig bruikbaar onderzoek beschikbaar, aldus de raad. Er lopen verschillende onderzoeken naar de gezondheidsclaim, maar het is nog wachten op de resultaten daarvan. Er zijn wel aanwijzingen dat vitamine D-supplementen bepaalde andere luchtweginfecties kunnen helpen voorkomen, maar die hebben niet met corona te maken. Het gaat hier ook vooral om infecties bij kinderen tot 16 jaar, bij wie die luchtweginfecties meestal niet ernstig verlopen.

De raad ziet „daarin onvoldoende aanleiding om iedereen te adviseren om ter preventie van luchtweginfecties of Covid-19 vitamine D-supplementen te nemen.”

Te weinig zonlicht

De Gezondheidsraad zegt dat het voor de goede botgezondheid van verscheidene bevolkingsgroepen wel belangrijk is om vitamine D-supplementen te nemen. Dat zijn kinderen tot 4 jaar, mensen die te weinig vitamine D in de huid aanmaken omdat zij weinig zonlicht krijgen of een donkere huid hebben, vrouwen die in verwachting zijn, vrouwen vanaf 50 jaar en mannen vanaf 70 jaar. Deze groepen wordt al langer geadviseerd extra vitamine D te nemen, maar niet iedereen doet dat, concludeert de raad.

Het adviesorgaan waarschuwt verder dat er nu mensen zijn die, wegens de coronapandemie, niet of nauwelijks buiten komen en daardoor „zonder dat ze er erg in hebben nu wel onder de risicogroep vallen van mensen die te weinig zonlicht krijgen.”

Nieuws

menu