Versie routekaart voor coronacrisis op straat

Kabinet komt met flinke aanscherping coronamaatregelen ANP

Een versie van de routekaart voor de coronacrisis, die het kabinet vanavond wilde presenteren, ligt al op straat. En het meest verregaande scenario laat verdacht veel maatregelen zien die de afgelopen dag al zijn uitgelekt.

De Volkskrant wist de kaart te bemachtigen en kwam er vanmorgen mee naar buiten. Volgens een Haagse bron gaat het inderdaad om een versie van de originele routekaart, maar de ingewijde wil niet aangeven of dit het definitieve document is. Er staan nog wel tikfouten in deze versie.

Deze routekaart kent vier scenario’s die oplopen van Waakzaam via Zorgelijk en Ernstig naar Zeer Ernstig. In welk scenario we belanden, hangt af van het aantal positieve testen per 100.000 inwoners per week. We steven in de werkelijkheid nu hard af op het zwaarste risiconiveau, met meer dan 250 positieve testen op weekbasis. Momenteel staat de teller al op 40 per dag.

Beperken, beperken, beperken

In het zeer ernstige scenario geldt een dringend advies om thuisbezoek te beperken tot 3 personen, een verbod op alle evenementen (met uitzondering van markten, drive-in bioscopen/theaters, beurzen, congressen en wedstrijden), een beperking van de maximale groepsgrootte naar 4 personen en maximaal 30 personen in zaaltjes of aparte ruimtes.

Verder moeten alle eet- en drinkgelegenheden sluiten, gaat de detailhandel om 20:00 uur dicht en zijn er geen koopavonden meer, met uitzondering van supermarkten. Daarnaast worden sportwedstrijden verboden en mag door volwassenen alleen nog maar sport worden beoefend op 1,5 meter afstand en individueel of in groepsverband met niet meer dan 4 personen. Tot slot komt er een verbod om na 20:00 uur alcoholische dranken te verkopen of nog te nuttigen in het openbaar.

Deze ingrepen lijken erg op de ingrepen die het kabinet vanavond zal aankondigen. Toch kan het kabinet vandaag anders besluiten, bijvoorbeeld omdat burgemeesters en lobbygroepen druk uit hebben geoefend op de bewindslieden. Om 19.00 uur houdt het kabinet een persconferentie. Die is vanavond via deze website te volgen.

Nieuws

menu