Verkoop afvalverwerker AEB weer stap dichterbij

Verkoop afvalverwerker AEB weer stap dichterbij ANP

De verkoop van de Amsterdamse afvalverwerker AEB is weer een stap dichterbij gekomen. Volgens het stadsbestuur is nu aan de belangrijkste voorwaarden voldaan en is het wachten alleen nog op goedkeuring door de Europese Commissie van de financiering van AEB. Zodra die er is, kan AEB definitief in de verkoop.

In een brief aan de gemeenteraad schrijven de betrokken wethouders Victor Everhardt (deelnemingen) en Marieke van Doorninck (duurzaamheid) vrijdag dat uit boekenonderzoek is gebleken dat het onderhoud van de verbrandingsovens bij AEB is verbeterd en dat de bedrijfsleiding de teugels weer stevig in handen heeft. "Vanuit het perspectief van de onderneming staan geen juridische, technische, financiële of andere zaken een verkoopproces in de weg", melden ze.

Amsterdam, de enige aandeelhouder van AEB, wil niet het hele bedrijf verkopen. Het onderdeel Westpoort Warmte (WPW) wordt uit het pakket getild en de gemeente koopt voor 73 miljoen euro van AEB het aandeel van 50 procent in WPW. Zo houdt de stad de regie over de levering van duurzame warmte, met het oog op de ambitie dat Amsterdam in 2040 helemaal aardgasvrij wil zijn. WPW levert warmte aan 35.000 huishoudens in de hoofdstad.

Schulden

AEB kampt met forse schulden. Het bedrijf staat voor 200 miljoen euro in het krijt bij de banken en voor 143 miljoen euro bij de gemeente. Ook is er een belastingschuld. Met het geld dat AEB aan de verkoop van Westpoort Warmte overhoudt, kan de vuilverbrander 35 miljoen aflossen bij de banken en ook 35 miljoen plus rente aan de gemeente.

Het bedrijf heeft de afgelopen twee jaar flinke verliezen geleden en kampt met een schuldenlast van 200 miljoen. Vorig jaar moesten vier van de zes verbrandingsovens worden stilgelegd. Door achterstallig onderhoud en problemen tussen personeel en management kon de veiligheid niet worden gegarandeerd. Daardoor vielen inkomsten weg en moest het bedrijf hoge kosten maken voor afvalverwerking elders. Verschillende keren sprong de gemeente bij met aanzienlijke financiële injecties. De gemeenteraad wil via een raadsenquête inzicht krijgen in de gang van zaken bij de noodlijdende afvalverwerker.

Milieuvergunningen

Het meest recente gedoe ging over de milieuvergunningen voor de nieuwe biomassacentrale van AEB. Die zouden niet geldig zijn. Maar volgens wethouder Van Doorninck zijn de vergunningen wel degelijk geldig, ondanks dat er een bezwaarprocedure loopt. De centrale, die 60 miljoen heeft gekost, is sinds half juli in bedrijf.

Een nieuwe eigenaar mag geen winst gaan maken door AEB snel door te verkopen. Wel mag hij of zij de nieuwe biomassacentrale snel van de hand doen, zo staat in de brief aan de raad.

In een reactie zegt het bedrijf blij te zijn dat de zaken er nu rooskleuriger uitzien. "We staan er veel beter voor dan in de zomer van 2019. We zijn klaar voor de verkoop", aldus bestuursvoorzitter Paul Dirix.

Nieuws

menu